Βιομηχανική κατασκοπεία

Ο όρος βιομηχανική κατασκοπεία (που συναντάται και ως οικονομική ή εταιρική κατασκοπεία) αναφέρεται στην κατασκοπεία ή υποκλοπή πληροφοριών η οποία διεξάγεται για εμπορικούς ή επιχειρηματικούς σκοπούς και όχι για λόγους εθνικής ασφάλειας. Η οικονομική κατασκοπεία χρησιμοποιείται συχνά όταν διεξάγεται από κυβερνήσεις και έχει συνήθως διεθνή χαρακτήρα.

Πότε είναι συχνότερη η βιομηχανική εταιρική κατασκοπεία;

Η βιομηχανική/εταιρική κατασκοπεία είναι συχνότερη μεταξύ ανταγωνιστών και εταιρειών. Η βιομηχανική κατασκοπεία αποτελεί μεγάλο κίνδυνο για τις περισσότερες επιχειρήσεις. Καθώς ο μεγάλος ανταγωνισμός και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινώς οι επιχειρήσεις στα πλαίσια της αγοράς και του εμπορίου οδηγούν ολοένα και περισσότερο στην αύξηση κατασκοπείας.

Βιομηχανική κατασκοπεία με αξιοποίηση ντετέκτιβ στο Ναύπλιο

Πως πραγματοποιείαι η κατασκοπεία;

Η κατασκοπεία πραγματοποιείται με την χρήση αθέμιτων μέσων, δηλαδή υποκλέβοντας πληροφορίες/στοιχεία, λογιστικά και εμπορικά δεδομένα,χρηματοοικονομικά καθώς και δεδομένα μείζονος στρατηγικής σημασίας, αποσκοπώντας είτε στην υπερίσχυση είτε στη βιωσιμότητα των εκάστοτε ανταγωνιστικών επιχειρήσεων.

Ποιες πληροφορίες είναι εκτεθειμένες στη βιομηχανική κατασκοπεία;

Οι πληροφορίες που είναι εκτεθειμένες στην πιθανότητα κινδύνου υποκλοπής λόγω βιομηχανικής κατασκοπείας αποτελούν πεδίο ιδιαίτερης μέριμνας για τις επιχειρήσεις, ειδικά σε άκρως ανταγωνιστικούς κλάδους.

  1. Οι ανταγωνιστές παρακινούνται να κλέψουν την πνευματική ιδιοκτησία με τη μορφή πληροφοριών που θα μπορούσαν ενδεχομένως να κοστίζουν χιλιάδες ευρώ.
  2. Επίσης υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο κάποια άτομα εμπιστοσύνης ή κάτοχοι εμπιστευτικών πληροφοριών που έχουν πρόσβαση σε φυσικά ή ηλεκτρονικά περιουσικά στοιχεία να ενεργήσουν κακόβουλα για να κλέψουν εμπιστευτικές πληροφορίες.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συμβάλουμε άμεσα στην προστασία σας παρεμποδίζοντας κακόβουλες ενέργειες και διαρροή απόρρητων στοιχείων.