Δικαστικά στοιχεία

Για την επιθυμητή έκβαση μιας δικαστικής υπόθεσης απαιτείται η συλλογή και παρουσίαση των απαραίτητων τεκμηριωμένων δικαστικών στοιχείων στο αρμόδιο δικαστήριο. Οι δικηγόροι που αναλαμβάνουν τις υποθέσεις καλούνται μόνον να παρουσιάσουν τα στοιχεία που τους προσκομίζει ο πελάτης τους και να προασπίσουν τα δικαιώματά του. Η ανεύρεση και συλλογή των απαραίτητων στοιχείων γίνεται από τον πελάτη και πολλές φορές δεν επιτυγχάνεται επαρκώς διότι η συλλογή των τεκμηρίων απαιτεί χρόνο αλλά και γνώσεις.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΔΩΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Το γραφείο ιδιωτικών ερευνών αναλαμβάνει να συλλέξει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την επιθυμητή έκβαση της δικαστικής υπόθεσης. Έμπειροι επαγγελματίες θα συλλέξουν άμεσα τα προαπαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία με απόλυτη εχεμύθεια και οξυδέρκεια.