Εταιρικές έρευνες – Προστασία συμφερόντων

Στην εποχή που διανύουμε παρουσιάζεται η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό εταιρικών ερευνών και προστασίας συμφερόντων από ένα σοβαρό Γραφείο Ιδιωτικών Ερευνών.

Οι καιροί που διανύουμε χαρακτηρίζονται από αβεβαιότητα. Η αβεβαιότητα σε συνδυασμό με την οικονομική ανάγκη υποθάλπτει τον δόλο και την εξαπάτηση. Έτσι δεν είναι λίγοι οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που φοβούνται μήπως γίνουν θύματα κάποιου αντιπάλου τους, μήπως παρακολουθείται η επιχείρησή τους με οποιοδήποτε μέσον, υποκλέπτονται οι τηλεφωνικές συνδιαλέξεις τους, μήπως γίνουν θύματα ενδοϋπαλληλικής κλοπής, απάτης, πλαστών εγγράφων, και άλλων εταιρικών ζημιών που μπορούν να κοστίσουν στους επιχειρηματίες τεράστια χρηματικά ποσά, αλλά και να θέσουν σε κίνδυνο ολόκληρη την αξιοπιστία της επιχείρησής τους.

Ποιες λύσεις προσφέρει το γραφείο μας;

Το γραφείο μας προσφέρει ουσιαστικές λύσεις με μία σειρά ιδιαίτερα εξελιγμένων υπηρεσιών που μπορούν να ελαχιστοποιήσουν όλους τους εν δυνάμει κινδύνους. Αυτό επιτυγχάνεται με την «παρακολούθηση» των εργασιακών χώρων, τον έλεγχο για απάτες- κλοπές και άλλες υπηρεσίες που εγγυώνται τη μέγιστη ασφάλεια.

Τι να προσέξετε για την προστασία των εταιρειών σας;

Ένα θέμα που χρήζει ιδιαίτερης μεταχείρισης σχετικά με την ασφάλεια και την προστασία των εταιρειών είναι αυτό του ελέγχου του ιστορικού των υπαλλήλων. Ένας προκαταρκτικός έλεγχος για κάθε υποψήφιο υπάλληλο μπορεί κυριολεκτικά να σώσει την εταιρεία από μία λανθασμένη επιλογή η οποία μπορεί να προκαλέσει άσχημες επιπτώσεις στον κύκλο εργασιών της.  Το γραφείο μας θα χρησιμοποιήσει όλα τα  απαραίτητα εργαλεία για να προσφέρει στους εργοδότες τον ενδελεχή και απόλυτα τεκμηριωμένο έλεγχο που εξαλείφει κάθε αμφιβολία.