Παρακολουθήσεις

Τα γραφεία ιδιωτικών ερευνών υπόκεινται στον νόμο 3206/2003 που ορίζεται στο ΦΕΚ 298/Α/23.12.2003. Συχνά όμως παρουσιάζεται η ανάγκη παρακολούθησης ανηλίκου, για να αποφευχθεί πιθανόν ανάμειξή του σε παράνομες/ κακόβουλες πράξεις ή απλώς για να εξακριβωθεί η συμπεριφορά και οι συναναστροφές του όταν βρίσκεται εκτός της οικογενειακής επίβλεψης.

Σε περιπτώσεις παρακολούθησης ανηλίκου, ο κηδεμόνας υποχρεούται να υποβάλλει γραπτώς τη συναίνεσή του. Οι έμπειροι ιδιωτικοί ερευνητές θα αναλάβουν την υπόθεση παρακολούθησης με απόλυτη εχεμύθεια και επαγγελματισμό και θα σας παρουσιάσουν άμεσα  αποδείξεις για τα αποτελέσματα της έρευνας