Σχεδιασμός συνοδείας VIP

Ο σχεδιασμός της συνοδείας VIP προσώπων είναι για το γραφείο μας μία από τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες με εξειδικευμένα στελέχη.

Εξέχοντα πρόσωπα, επιχειρηματίες, πολιτικοί, αλλά και επιφανείς πολίτες τυγχάνει να έρχονται συχνά αντιμέτωποι με απειλές ενάντια στην ίδια τους τη ζωή.

Αποσκοπώντας στην ασφάλειά τους απευθύνονται στο Γραφείο μας για να τους παρέχουμε την ασφαλή συνοδεία που επιθυμούν, αποτρέποντας τυχόν δυσάρεστες ενέργειες.

Ο έλεγχος και η ανίχνευση παγιδευμένων χώρων αφορά τα απαραίτητα μέτρα προστασίας που πρέπει να ληφθούν για την αποφυφή παρακολούθησης ή παγίδευσης του χώρου σας. Υπάγονται στην ίδια μεθοδολογία και  πρακτική που χρησιμοποιούνται και σε άλλες έρευνες. Η προστασία από παρακολούθηση πραγματοποιείται από ειδικά εκπαιδευμένα άτομα και μπορεί να αποβεί ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της ακεραιότητας ενός VIP ή για τη διατήρηση της ατομικής ασφάλειας  κατά την καθημερινή εργασία.