Ανεύρεση χρεοφειλετών

Σίγουρα είναι μια δύσκολη κατάσταση όταν κάποιος σας χρωστάει χρήματα και αρνείται να πληρώσει. Ο ιδιωτικός ερευνητής μπορεί να σας βοηθήσει να μάθετε αν αυτός που σας οφείλει χρήματα δεν μπορεί να σας αποπληρώσει. Στην ουσία ένας ιδιωτικός ερευνητής μπορεί να σας βοηθήσει να μάθετε αν:

  • Ο οφειλέτης σας έχει ιστορικό απάτης ή φοροδιαφυγής, χαμηλής πιστοληπτικής ικανότητας ή κάθε είδους εγκληματικής δραστηριότητας.
  • Το άτομο που σας οφείλει χρήματα λέει κάθε φορά και μια διαφορετική ιστορία. Πολλές φορές ένα πρόσωπο που πραγματικά έχει περιουσιακά στοιχεία θα κάνει κάποιο λάθος για το πόσο αξίζει η περιουσία του.
  • Ο οφειλέτης λέει ότι έχει λίγα χρήματα, αλλά διάγει πραγματικά πολυτελή τρόπο ζωής, πληρώνει ακριβά γεύματα σε εστιατόρια, κάνει συχνά διακοπές, κλπ.

Ονομάζεται οικονομική εξαπάτηση και ένας ιδιωτικός ερευνητής μπορεί να ανακαλύψει το μέγεθος της απάτης. Σε πολλές περιπτώσεις οι άνθρωποι που ισχυρίζονται οικονομική αδυναμία αρνούνται να πληρώσουν, αλλά έχουν στην κατοχή τους περιουσιακά στοιχεία. Ένας ιδιωτικός ερευνητής μπορεί να σας βοηθήσει να πάρετε πίσω τα χρήματά σας.