Ανιχνεύσεις παγιδευμένων χώρων

Τα πολύτιμα εταιρικά μυστικά αποτελούν κατ’ εξοχή στόχο βιομηχανικής/εταιρικής κατασκοπείας. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να διεισδύσουν στη ζωή σας. Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε το χακάρισμα των υπολογιστών, μέσω κάποιου συνεργάτη, με την τοποθέτηση κάμερας κλειστού κυκλώματος κ.ά. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι παρακολουθούνται, και όταν ακόμη το πληροφορούνται δεν έχουν τις ικανότητες να αντιδράσουν.

ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΙΣ ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ

Το γραφείο μας αναλαμβάνει να κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να διασφαλίσει την ακεραιότητα και το απαραβίαστο του χώρου σας. Μπορούμε να εγγυηθούμε διεξάγοντας όλες τις απαραίτητες έρευνες.

Ο έλεγχος και η ανίχνευση παγιδευμένων χώρων αφορά τα απαραίτητα μέτρα προστασίας που πρέπει να ληφθούν για την αποφυφή παρακολούθησης ή παγίδευσης του χώρου σας. Υπάγονται στην ίδια μεθοδολογία και  πρακτική που χρησιμοποιούνται και σε άλλες έρευνες.

Η προστασία από παρακολούθηση πραγματοποιείται από ειδικά εκπαιδευμένα άτομα και μπορεί να αποβεί ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της ακεραιότητας ενός VIP ή για τη διατήρηση της ατομικής ασφάλειας  κατά την καθημερινή εργασία.