Εντοπισμός μέσω GPS

Αυτή η υπηρεσία αναφέρεται στη χρήση συσκευής GPS. Το GPS (Global Positioning System), δηλαδή το Παγκόσμιο Σύστημα Στιγματοθέτησης (ή Θεσιθεσίας ή γεωεντοπισμού), είναι παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού γεωγραφικής θέσης, ακίνητου ή κινούμενου χρήστη, το οποίο μπορεί να παράσχει ακριβείς πληροφορίες για τη θέση ενός σημείου, το υψόμετρό του, την ταχύτητα και την κατεύθυνση της κίνησης του. Επίσης, σε συνδυασμό με ειδικό λογισμικό χαρτογράφησης οι πληροφορίες αυτές μπορούν να αποτυπωθούν με γραφική παράσταση.

Τι είναι το GPS;

Το GPS είναι ένα πολύπλοκο σύστημα που αναπτύχθηκε από τον αμερικανικό στρατό, το οποίο μας βοηθάει να εντοπίσουμε τη θέση μας πάνω στη γη. Η λειτουργία του βασίζεται σε έναν αστερισμό δορυφόρων μέσης τροχιάς (MEO - Medium Earth Orbit) οι οποίοι εκπέμπουν συνεχώς ραδιοκύματα στη γη. Αρχικά, το σύστημα σχεδιάστηκε αποκλειστικά για στρατιωτική χρήση και εν συνεχεία αφέθηκε να χρησιμοποιείται και από τους πολίτες. Λειτουργεί συνεχόμενα υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, οπουδήποτε στη γη και μπορεί να έχει μορφή κουτιού ή ρολογιού, περιλαμβάνει κύκλωμα κινητής τηλεφωνίας (GSM), σύστημα γεωγραφικού προσδιορισμού θέσης (GPS) και κουμπί πανικού.

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ενέκρινε χρήση GPS

Πρόσφατα και υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ενέκρινε με την υπ’ αριθμόν 112/2012 απόφασή της τη χρήση συσκευών GPS (γεωεντοπισμού) σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού (άτομα της τρίτης ηλικίας, ηλικιωμένους, ασθενείς με Alzheimer) καθώς και σε ανήλικα παιδιά, μέσω συνδρομής. 

Η χρήση συστήματος εντοπισμού μέσω GPS γίνεται μόνο για θεμιτούς σκοπούς και απαγορεύται  η χρήση αυτής της υπηρεσίας για αθέμιτους λόγους (βάσει του νόμου 3206/2003, ΦΕΚ 298 / Α / 23.12.2003).

Το γραφείο μας, ακολουθώντας τις εξελίξεις της τεχνολογίας αλλά και για την άμεση αντιμετώπιση κρίσιμων καταστάσεων, διαθέτει τις πλέον σύγχρονες συσκευές GPS, οι οποίες παρακολουθούνται μέσω υπολογιστή σε πραγματικό χρόνο. Επίσης οι συσκευές αυτές διατίθονται προς ενοικίαση.