Ηλεκτρονικό έγκλημα

Η παραβατικότητα έχει προσαρμοστεί στα νέα τεχνολογικά δεδομένα με το ηλεκτρονικό έγκλημα, καθώς η τεχνολογία και το διαδίκτυο έχουν εισβάλει και διεισδύσει στις ζωές μας. Το διαδίκτυο και οι τεχνολογίες πληροφοριών διευκολύνουν απλούς πολίτες και επιχειρηματίες, από τη μια, ενώ δημιουργούν ευκαιρίες αλλά και κινδύνους εμφάνισης εγκληματικών δραστηριοτήτων, από την άλλη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επιτελούνται πλέον εγκληματικές ενέργειες μέσω του διαδικτύου, όπως:  

  • απάτες (μέσω διαδικτύου)
  • παιδική πορνογραφία
  • διακίνηση-πειρατεία  λογισμικού
  • οικονομικά εγκλήματα σχετικά με πιστωτικές κάρτες
  • διακίνηση ναρκωτικών
  • εγκλήματα σε chatrooms

Σύμφωνα με τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ως ηλεκτρονικό έγκλημα «θεωρούνται οι αξιόποινες εγκληματικές πράξεις  που τελούνται με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων και τιμωρούνται με συγκεκριμένες ποινές από την ελληνική νομοθεσία». Ο βασικός διαχωρισμός των ηλεκτρονικών εγκλημάτων γίνεται ανάμεσα σε αυτά που τελούνται με τη χρήση  Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (computer crime) και σε όσα τελούνται μέσω του Διαδικτύου, τα λεγόμενα Κυβερνοεγκλήματα (cyber crime).Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ελληνική νομοθεσία δεν υπάρχει νόμος που να αναφέρεται αποκλειστικά σε θέματα Διαδικτύου και να ρυθμίζει τη συμπεριφορά των χρηστών του Διαδικτύου από άποψη ποινικού δικαίου.

ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Για την πραγμάτωση των ηλεκτρονικών εγκληματικών πράξεων απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις, όπως επίσης απαιτούνται και για την προστασία και επίλυση των  προβλημάτων που προκύπτουν από τις προαναφερθείσες εγκληματικές ενέργειες. Το γραφείο μας διαθέτει έμπειρους συνεργάτες, εξειδικευμένους στο ηλεκτρονικό έγκλημα, οι οποίοι μπορούν αφενός να σας προστατέψουν από κακόβουλες πράξεις και αφετέρου να σας βοηθήσουν να ανακτήσετε δεδομένα που υποκλάπηκαν και να λειτουργήσουν επιδιορθωτικά στις ανάγκες σας.