Παραποιήσεις προϊόντων

Η παραποίηση προϊόντων αναφέρεται στην απομίμηση ή και παράνομη χρήση των εμπορικών  σημάτων διαφόρων εταιρειών καθώς και των προϊόντων αυτών των εταιρειών. Το φαινόμενο αυτό έχει αυξηθεί εκθετικά κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. 

Αγορά προϊόντων παραποίησης απομίμησης και κίνδυνοι

Οι δραστηριότητες αυτές συνεπάγονται σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία των ανθρώπων. Πράγματι, στην αγορά προϊόντων παραποίησης/απομίμησης κυκλοφορούν ανταλλακτικά για αυτοκίνητα, παιχνίδια, φαρμακευτικά προϊόντα, που ενδέχεται να περικλείουν θανάσιμους κινδύνους για τον καταναλωτή.

Αυτή η ανησυχητική τάση περιορίζει τα  περιθώρια κέρδους των εταιρειών και βλάπτει τη φήμη τους παγκοσμίως. Το γραφείο μας με την  απαράμιλλη εμπειρία του μπορεί να σας προσφέρει την απαραίτητα προστασία αναφορικά με:

  • -θέματα φερεγγυότητας του αγοραστή,
  • -αθέμιτου ανταγωνισμού,
  • -απομίμησης προϊόντων - πειρατείας.

Επιζήμια η παραποίηση προϊόντος

Επιπλέον, η παραποίηση/απομίμηση και η πειρατεία είναι επιζήμιες για τη δημιουργικότητα και την καινοτομία, που αποτελούν την κινητήρια δύναμη της οικονομίας. Ζημιώνουν επίσης τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δημιουργούν θέσεις απασχόλησης και παράγουν καινοτόμες ιδέες, διότι οι κατασκευαστές προϊόντων παραποίησης/απομίμησης επωφελούνται από τις επενδύσεις που πραγματοποιεί η νόμιμη βιομηχανία στην έρευνα και την ανάπτυξη νέων προϊόντων καθώς και στη διαφήμιση. Ακόμη, καταβάλλουν ελάχιστους – ή και καθόλου φόρους – και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, θίγοντας με τον τρόπο αυτό τα φορολογικά έσοδα του κράτους.