προστασία ηλικιωμένων ατόμων

Οι ρυθμοί της καθημερινότητας και οι αυξημένες υποχρεώσεις έχουν αποτελέσει ανυπέρβλητο εμπόδιο για τη μέριμνα των αγαπημένων μας ανθρώπων που βρίσκονται σε ανάγκη είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω σωματικής/νοητικής αδυναμίας.  Έχουν σημειωθεί πολλά περιστατικά βίαιης αντιμετώπισης ηλικιωμένων και ανήμπορων ατόμων από ανθρώπους που έχουν προσληφθεί με σκοπό τη φροντίδα τους. Προς αποφυγή περιστατικών κακοποίησης ο ιδιωτικός ερευνητής καλείται να εξετάσει το παρελθόν και την εμπειρία των φροντιστών που προσλαμβάνετε. Απευθυνθείτε σε εμάς για άμεσα, έγκυρα και ορθά αποτελέσματα.

Διάφορες μορφές κακοποίησης: 

Σωματική κακοποίηση

Οι μορφές σωματικής κακοποίησης περιλαμβάνουν την πρόκληση  πόνου ή τραυματισμού σε ένα άτομο.

Λεκτική κακοποίηση

Αν και είναι δύσκολο να εντοπιστεί, η λεκτική κατάχρηση μπορεί να προκαλέσει σοβαρή διανοητική βλάβη με τη μορφή φόβου, άγχους, απώλειας όρεξης κλπ.

Σεξουαλική κακοποίηση

Η σεξουαλική κακοποίηση περιλαμβάνει και μη σεξουαλική επαφή κάθε είδους. Αυτός ο τύπος κακοποίησης είναι κοινός σε νοσηλευτικά σπίτια όταν οι κάτοικοι είναι ευάλωτοι εξαιτίας της μειωμένης σωματικής ή πνευματικής τους κατάστασης.

Εκμετάλλευση

Η εκμετάλλευση περιλαμβάνει την παράνομη ανάληψη χρημάτων, περιουσιακών στοιχείων προς όφελος κάποιου άλλου.  Ο ιδιωτικός ερευνητής μπορεί να σας βοηθήσει να ανακαλύψετε εάν αγαπημένα σας πρόσωπα έχουν πέσει θύματα εκβιασμού ή εκμετάλλευσης.

Αν παρατηρήσετε αλλαγές στην προσωπικότητα ή συμπεριφορά ενός ηλικιωμένου, θα πρέπει να αρχίσετε να διερωτάσθε τι συμβαίνει. Το γραφείο μας αναλαμβάνει την επιτέλεση ενδελεχούς έρευνας με σκοπό να σας φανερώσει τις υπάρχουσες συνθήκες και να σας υποδείξει τις κατάλληλες ενέργειες για την αντιμετώπιση του προβλήματος σας.