Παρακολούθηση ανηλίκων

Η εφηβεία αποτελεί την πιο κρίσιμη ηλικία για τη ζωή ενός ανθρώπου. Κατά τη διάρκεια της εφηβείας οι επιλογές ή πράξεις του ατόμου (όπως για παράδειγμα η επιλογή φίλων, ιδεολογιών, αρχών και στάσεων) καθορίζουν τη συμπεριφορά του καθώς και τη διαμόρφωση του χαρακτήρα του και της μετέπειτα πορείας του.  Κατά τη διάρκεια της εφηβείας έχει παρατηρηθεί ότι το άτομο τείνει να συμπεριφέρεται ως ανεξάρτητος ενήλικας, αντιδρώντας και μη λαμβάνοντας υπόψη τις συμβουλές των κηδεμόνων του.  

Πέρα από τις προβληματικές που δημιουργούνται εντός του οικογενειακού πλαισίου, οι παραπάνω πρακτικές καλλιεργούν γόνιμο έδαφος για την άμεση και έμμεση έκθεση των νεαρών ατόμων σε επιτήδεια και κακόβουλα στοιχεία. Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι το χάσμα γενεών μεταξύ γονέων και παιδιών λειτουργεί ως καταλύτης στη μεταξύ τους επικοινωνία. 

Εδώ ακριβώς είμαστε εμείς για εσάς και τα παιδιά σας. Αναθέτοντάς μας την παρακολούθηση των ανήλικων τέκνων που έχετε υπό την προστασία σας μπορείτε να νιώθετε σίγουροι και ασφαλείς, καθώς θα σας προσκομίσουμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να γνωρίζετε τις δραστηριότητες και τις συναναστροφές που έχουν όταν βρίσκονται μακριά σας. Κατανοούμε πόσο σημαντικό είναι να μην καταλάβει ο έφηβος ότι βρίσκεται υπό παρακολούθηση, για αυτό τον λόγο η παρακολούθηση θα διεξαχθεί από έμπειρους ερευνητές με μεγάλη διακριτικότητα.