Κληρονομικά

Ανέκαθεν οι προσωπικές σχέσεις δοκίμαζαν τη σθεναρότητα των δεσμών μεταξύ των ανθρώπων. Πόσω μάλλον, όταν παρουσιάζονται αντικρουόμενα οικονομικά συμφέροντα. Οι οικονομικές διεκδικήσεις που σχετίζονται με κληρονομικά θέματα προκαλούν ρήξη μεταξύ των εμπλεκομένων. Ιδιαίτερα στον ελλαδικό χώρο  είναι σύνηθες φαινόμενο άτομα της ίδιας οικογένειας να εμπλέκονται σε δικαστικές διαμάχες εξαιτίας κληρονομικών ζητημάτων που προήλθαν από εκκρεμότητες που άφησαν αποθανόντες συγγενείς τους.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

Το Γραφείο μας αναλαμβάνει να επιλύσει τις διαφορές σας μέσα από την ανεύρεση πολύτιμων στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων της εξακρίβωσης πλαστών διαθηκών, ψευδομαρτύρων κλπ.) που θα οδηγήσουν στην επιτυχή έκβαση  της υπόθεσής σας. Οι πληροφορίες που θα συλλεχθούν δύναται να προσκομισθούν στο δικαστήριο ως τεκμήρια εφόσον δεν παραβαίνουν το νομικό πλαίσιο.