Συστήματα παρακολούθησης

Η διεξαγωγή μιας έρευνας απαιτεί τη χρήση πολλών και διαφορετικών μέσων, προκειμένου να στεφθεί από επιτυχία. Ένα από αυτά είναι η χρήση συστημάτων παρακολούθησης, η οποία πρέπει να γίνεται πάντα με σύνεση και σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζει το νομοθετικό πλαίσιο.

Τι περιλαμβάνεται στα συστήματα παρακολούθησης;

Στα συστήματα παρακολούθησης περιλαμβάνονται:

  • κάμερες παρακολούθησης (διαδικτυακές IP, ασφαλείας, θερμικές, κρυφές)
  • καταγραφικά,
  • κοριοί και
  • οτιδήποτε άλλο απαιτείται για την επίβλεψη του χώρου σας.

Γι’ αυτό και παίζουν καθοριστικό ρόλο κατά τη διεξαγωγή μιας έρευνας.

Το γραφείο μας, εκτός από το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό του, διαθέτει εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας που εγγυάται άριστα αποτελέσματα, καθώς και τον απαιτούμενο επαγγελματισμό ώστε να προασπίσει την ασφάλεια χώρου σας από οποιαδήποτε εξωτερική εισβολή. 

Η χρήση συστημάτων παρακολούθησης γίνεται μόνο για θεμιτούς σκοπούς, ενώ η χρήση τους υπηρεσίας για αθέμιτους λόγους δεν επιτρέπεται (νόμος 3206/2003, ΦΕΚ 298/Α/23.12.2003).