Διαζύγιο Διατροφή

Το διαζύγιο είναι ένα τέλος και μια νέα αρχή. Είναι μια εποχή μεγάλης αναταραχής και μπορεί να αφήσει μια ανεξίτηλη ουλή στην καρδιά και την ψυχή ενός ατόμου. Η λύση σύμβασης γάμου είναι μια σύνθετη διαδικασία που χρήζει ειδικού χειρισμού. Σε περίπτωση που η απόφαση του χωρισμού δεν είναι συναινετική, υπάρχει αντιδικία.

Τι είναι το κατά αντιδικία διαζύγιο;

Στο κατ’ αντιδικία διαζύγιο απαιτείται η διεξαγωγή έρευνας από εξειδικευμένες ιδιωτικούς ερευνητές με σκοπό να αποκαλύψουν παρασκηνιακές ενέργειες του αντιδίκου και να παρουσιαστούν οι σωστές πληροφορίες στο δικαστήριο. Το Γραφείο μας θα αναλάβει να ανακαλύψει και να παράσχει αποδείξεις και στοιχεία τόσο για την απόκτηση των ποσών που δεν δηλώθηκαν στη φορολογική δήλωση όσο και για το ότι απολαμβάνει άδηλα χρήματα που υποτίθεται ότι δεν υπάρχουν. 

Επιμέλεια παιδιού

Επιπλέον, αν υπάρχουν παιδιά, η έρευνα του ιδιωτικού ερευνητή θα προσφέρει αποδείξεις που θα πιστοποιούν πιθανή αμέλεια, κακόβουλη μεταχείριση, κακοποίηση ή ελλιπή ανατροφή τους. Η επιμέλεια των παιδιών είναι μια ευαίσθητη περίπτωση και απαιτεί ιδιαίτερη φροντίδα, εμπειρία και αποτελεσματικό χειρισμό από τον ιδιωτικό ερευνητή.  Το Γραφείο μας εγγυάται την ενδελεχή έρευνα με άμεσα αποτελέσματα.