Έλεγχος ιστορικού ενός ατόμου

Πολλές είναι οι περιπτώσεις στις οποίες κρίνεται απαραίτητος ο έλεγχος του παρελθόντος ενός νεοεισαχθέντος ατόμου στο περιβάλλον μας είτε εργασιακό, είτε προσωπικό, είτε οικογενειακό. Μπορείτε να απευθυνθείτε στο γραφείο του ιδιωτικού ερευνητή Κ.Σ. για την ανάθεση της έρευνας του ατόμου που σας απασχολεί. Έχοντας πολυετή εμπειρία στις ιδιωτικές-μυστικές έρευνες, εγγυόμαστε την άμεση και αποτελεσματική εύρεση των επιθυμητών πληροφοριών.

Αναλαμβάνουμε να ερευνήσουμε λεπτομερώς κάθε κρυφή πτυχή του παρελθόντος του υπό εξέταση ατόμου. Τα σημεία που θα διαλευκάνουμε αφορούν το ποινικό μητρώο, τυχόν χρέη ή άλλες οικονομικές εκκρεμότητες/δοσοληψίες, παλαιότερους ή υφιστάμενους γάμους/σχέσεις (σκιαγράφηση του προφίλ των πρώην ή νυν συντρόφων), τέκνα αναγνωρισμένα ή μη, οικογενειακές και φιλικές σχέσεις  κ.ά.

Το γραφείο μας διεκπεραιώνει καθημερινά υποθέσεις αυτής της φύσεως με απόλυτη εχεμύθεια και διακριτικότητα.