Δικαιώματα ενοικιαστών

Η σχέση ιδιοκτήτη και ενοικιαστή διέπεται από υποχρεώσεις και δικαιώματα, τα οποία είναι νομικώς κατοχυρωμένα μέσω του αστικού δικαίου. Δυστυχώς, όμως, οι περισσότεροι ενοικιαστές προχωρούν στην υπογραφή συμβολαίου που τους δίνεται από τον μισθωτή δίχως να έχουν γνώση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι μισθωτές ή οι ένοικοι να αποποιούνται των ευθυνών τους ή να επωμίζονται υποχρεώσεις άλλων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΩΝ, ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗ

Σε περίπτωση που ο μισθωτής σας αρνείται να αναλάβει τις υποχρεώσεις τους ή δεν αναγνωρίζει τα δικαιώματα σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στο γραφείο ιδιωτικών ερευνών και να σας καθοδηγήσουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό μέσω των εξειδικευμένων συνεργατών  μας στη προάσπιση των δικαιωμάτων σας και κατ΄επέκτασιν στη λύση των προβλημάτων σας.