Σεξουαλική κακοποίηση

Τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης ανήκουν και στα δύο φύλα, αλλά και σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Η σεξουαλική κακοποίηση ενίοτε έχει σωματικό αλλά και ψυχολογικό χαρακτήρα, αφού μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη και ψυχικά, διανοητικά ή συναισθηματικά τραύματα. Πρόκειται για μια εγκληματική πράξη που θρυμματίζει και καταργεί τις πεποιθήσεις μας μας σχετικά με το δικαίωμα στην ασφάλεια, τη φροντίδα και την αγάπη (στην ορθή εκδοχή της) που πρέπει να προσδοκούν οι ανήλικοι από την οικογένεια, το σχολείο, την κοινωνία,  ιδιαιτέρως όμως η σεξουαλική κακοποίηση παραβιάζει το αίσθημα της ασφάλειας, τους νόμους ή και τα κοινωνικά ταμπού.

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Σε περίπτωση που έχει διενεργηθεί σεξουαλική κακοποίηση, ο ιδιωτικός ερευνητής και οι συνεργάτες του διεξάγουν την απαραίτητη έρευνα με σκόπο τη συλλογή των απαραίτητων τεκμηρίων. Έτσι θα οδηγηθεί  ο δράστης  ενώπιον του νόμου. Το θύμα οδηγείται σε ασφαλές, προστατευόμενο περιβάλλον και λαμβάνει την απαραίτητη φροντίδα.